ul.Gen.Sikorskiego 18/1, 86-300 Grudziadz,

tel. +48 56 462 06 73

.